Hà Nội của những điều trái ngược. Có những thứ dễ làm bạn 'cáu tiết' nhưng vẫn còn đó, bao câu chuyện giản dị, dễ mến. Người ta hay nói, 'Hà Nội duyên lặn vào trong', thế nên phải là người mở lòng, đi nhiều hiểu sâu mới thấy Thủ đô đáng mến đến nhường nào. Hà nội - Phở - Thu 13/10/2019
người yêu thích