Chân gà tươi ngon thấm vị, đặc biệt Không hề hôi vì shop chỉ sử dụng chân tươi tự rút
người yêu thích