phở bò cửa đông ngã tư giao phùng hưng dưới gầm cầu 35k tái chín no nê quán bán từ 5h đến tầm 10h là hết hàng
người yêu thích