baguette & chocolat

Baguette & Chocolat

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 11 Chả Cá, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 231 500

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app