ba kham restaurant

Ba Kham Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 418 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: +84 91 526 30 60

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app