an vat ui chao!

Ăn Vặt Ui Chao!

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Lô 04B2.7 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0935 130 013

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app