am thuc ven ho - lau & nuong hai san

Ẩm Thực Ven Hồ - Lẩu & Nướng Hải Sản

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Ki Ốt 2 Đường Hồ Phương Lưu, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app