am thuc dai hue

Ẩm Thực Đại Huệ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 91 761 22 18

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app