aloha - xoi chien

Aloha - Xôi Chiên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 214 Đường Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp, Phường 17, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0963868208

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app