abc-hoang dieu

Abc-Hoàng diệu

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 196 Hoàng diệu, Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (1)

ca khoi
Cà Khôi

12/04/2022 lúc 13:57 - Abc-Hoàng diệu

4.0/5 điểm

vào đặt thôi
0 heart-like.png

Thông tin chung

Tải app