a vi bakery

A Vĩ Bakery

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 77C Bùi Thị Xuân, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0168 554 1979

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app