a soi - nguyen thuong hien

A Sòi - Nguyễn Thượng Hiền

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 327 - 329 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 395 243

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app