a ken food

A Ken Food

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 338/2 Nơ Trang Long, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901415059

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app