820 cafe

820 Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 170 Quốc Lộ 1B, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: +84 98 403 83 69

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app