3f & beer - vinh khanh

3F & Beer - Vĩnh Khánh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2B Đường Vĩnh Khánh, Quận 4, Phường 9, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0937131376

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app