270c cafe

270C Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 270C Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62 581 587

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app