133 cafe - duong 11

133 Cafe - Đường 11

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 133 đường 11 , Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app