105a cafe

105A Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 105A Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62 941 124

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app